Het grondstoffenverbruik voor de beton- en asfaltindustrie steeg in 2017 met 4,9 %

De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB" te Hoofddorp, voert jaarlijks, met een enquête onder haar leden, een onderzoek uit naar de omvang van het verbruik, de handel en distributie van bouwgrondstoffen in Nederland.

Structuuronderzoek-samenvatting-26

Uit dit onderzoek, dat op de Algemene Ledenvergadering op 27 juni 2018 werd gepresenteerd, bleek dat het totale verbruik van bouwgrondstoffen in 2017 voor de beton- en asfaltindustrie wordt geschat op afgerond 30,0 miljoen ton. Dit is 4,9 % meer dan in 2016. Daarnaast is ongeveer 4,9 miljoen ton bouwgrondstoffen gebruikt voor andere toepassingen in de grond-, weg- en waterbouw. In totaal dus 34,9 miljoen ton.

Raming verbruik bouwgrondstoffen
in mln ton 2016 2017
Ronde grind 8,3 8,6
Gebroken grind 2,0 1,8
Gebroken natuursteen 6,0 6,2
Industriezand 15,5 16,8
Andere materialen 1,5 1,5
Totaal 33,3 34,9

De materialen zijn voor 22,3 miljoen ton (64%) afkomstig uit Nederland en voor 12,6 miljoen ton (36%) geïmporteerd.

Het verbruik van aanvul- en ophoogzand voor civiele werken in 2017 wordt geschat tussen de 30 en 45 miljoen ton (20 en 27 miljoen m3).

De samenvatting van het rapport is op te vragen via onderstaande link.

 

structuuronderzoek-26-samenvatting