Het grondstoffenverbruik voor de beton- en asfaltindustrie steeg in 2018 met 7,8 %

De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB" te Hoofddorp, voert jaarlijks, met een enquête onder haar leden, een onderzoek uit naar de omvang van het verbruik, de handel en distributie van bouwgrondstoffen in Nederland.

Overzicht-grind-en-zandmarkt-2009-2018

Uit dit onderzoek, dat op de Algemene Ledenvergadering op 26 juni 2019 werd gepresenteerd, bleek dat het totale verbruik van bouwgrondstoffen in 2018 voor de beton- en asfaltindustrie wordt geschat op afgerond 32,3 miljoen ton. Dit is 7,8 % meer dan in 2017. Daarnaast is ongeveer 5,3 miljoen ton bouwgrondstoffen gebruikt voor andere toepassingen in de grond-, weg- en waterbouw. In totaal dus 37,6 miljoen ton.

Raming verbruik bouwgrondstoffen
in mln ton 2017 2018
Ronde grind 8,6 9,0
Gebroken grind 1,8 1,7
Gebroken natuursteen 6,2 6,4
Industriezand 16,8 17,7
Andere materialen 1,5 2,8
Totaal 34,9 37,6

De materialen zijn voor 24,8 miljoen ton (66%) afkomstig uit Nederland en voor 12,8 miljoen ton (34%) geïmporteerd.

Het verbruik van aanvul- en ophoogzand voor civiele werken in 2018 wordt geschat tussen de 30 en 45 miljoen ton (20 en 27 miljoen m3).

De samenvatting van het rapport is op te vragen via onderstaande link.

 

structuuronderzoek-27-samenvatting