Het grondstoffenverbruik voor de beton- en asfaltindustrie daalde in 2019 met 1,3 %

De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB" te Hoofddorp, voert jaarlijks, met een enquête onder haar leden, een onderzoek uit naar de omvang van het verbruik, de handel en distributie van bouwgrondstoffen in Nederland.

Grafiek-Structuuronderzoek-2010-2019

Uit dit onderzoek, dat begin oktober 2020 werd gepresenteerd, bleek dat het totale verbruik van bouwgrondstoffen in 2019 voor de beton- en asfaltindustrie wordt geschat op afgerond 29,5 miljoen ton. Daarnaast zijn ongeveer 7,6 miljoen ton bouwgrondstoffen gebruikt voor andere toepassingen in de grond-, weg- en waterbouw. In totaal afgerond 37,1 miljoen ton.

Raming verbruik bouwgrondstoffen
in mln ton 2018 2019
Ronde grind 9,0 9,5
Gebroken grind 1,7 1,7
Gebroken natuursteen 6,4 6,5
Industriezand 17,7 16,7
Andere materialen 2,8 2,7
Totaal 37,6 37,1

De materialen zijn voor 24,4 miljoen ton (66%) afkomstig uit Nederland en voor 12,8 miljoen ton (34%) geïmporteerd.

De samenvatting van het rapport is op te vragen via onderstaande link.

 

structuuronderzoek-28-samenvatting