Nieuwe directeur van onze vereniging altijd actief geweest in publiek private samenwerkingen

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen (NVLB) heeft per 1 september Ab Cherribi (55) benoemd tot directeur van de NVLB. In deze rol volgt hij Cees van Putten op die in 2019 met pensioen is gegaan.

Nieuwe directeur NVLB

Ab Cherribi was de afgelopen negen jaar verantwoordelijk voor Public affairs bij Port of Amsterdam. In die hoedanigheid heeft hij aan projecten meegewerkt, zoals de aanleg van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden en de succesvolle strategie waarin de focus ligt op energietransitie en de transitie naar een circulaire economie in de Amsterdamse haven.

Ook heeft Ab Cherribi in diezelfde periode de functie van secretaris van de Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ) bekleed. De BOZ behartigt de belangen van de vijf grootste Nederlandse zeehavens en is een belangrijke gesprekspartner van de Rijksoverheid.

Ab Cherribi heeft economie gestudeerd en heeft naast zijn baan bij het havenbedrijf gewerkt als consultant, ambtenaar bij de gemeente Utrecht, was lid van de gemeenteraad van Amsterdam en portefeuillehouder van stadsdeel de Baarsjes in Amsterdam.

“Met Ab hebben we iemand binnengehaald die lang op het snijvlak overheid en bedrijfsleven heeft geopereerd. Hij kent de uitdagingen waar onze bedrijven mee te maken hebben en kan de NVLB helpen bij het beter navigeren in het steeds meer ingewikkelde krachtenveld van de overheid. We kijken uit naar de samenwerking met Ab,” aldus Jan Peter van der Peijl voorzitter NVLB.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 september zal Ab Cherribi aan de leden worden gepresenteerd.

 

Juli 2021, Terneuzen