NVLB-Structuuronderzoek 2021: Geeft inzicht in het verbruik van bouwgrondstoffen in Nederland

De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB", voert jaarlijks een onderzoek uit naar de omvang van het verbruik, de herkomst, de handel en distributie van bouwgrondstoffen in Nederland.

Grafiek-Raming-verbruik-bouwgrondstoffen-2017-2021

In 2021 is het verbruik van bouwgrondstoffen met 1,41% gestegen. In absolute termen is het verbruik van de bouwgrondstoffen in 2021 naar 35,9 miljoen ton gestegen. Ter vergelijking: bedroeg het verbruik in 2020, 35,4 miljoen ton. Hiermee is het verbruik teruggekomen op het niveau van 2019, de periode voor de coronapandemie.

Raming verbruik bouwgrondstoffen
in mln ton 2020 2021
Ronde grind 8,5 9,0
Gebroken grind 1,6 1,4
Gebroken natuursteen 5,6 6,5
Industriezand 17,6 17,1
Andere materialen 2,1 1,9
Totaal 35,4 35,9

De binnenvaart is een van de meest efficiënte transportmodaliteiten. Met een gemiddelde van 75% van het totale vervoer, is de binnenvaart de dominante transportmodaliteit van bouwgrondstoffen. 

De samenvatting van het rapport is te downloaden via onderstaande link.

 

structuuronderzoek 30 - Samenvatting