NVLB-Structuuronderzoek 2022: Geeft inzicht in het verbruik van bouwgrondstoffen in Nederland

De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB", voert jaarlijks een onderzoek uit naar de omvang van het verbruik, de herkomst, de handel en distributie van bouwgrondstoffen in Nederland.

Verbruik-bouwgrondstoffen-2022

In 20221 is het verbruik van bouwgrondstoffen met 9% gestegen. In absolute termen is het verbruik van de bouwgrondstoffen in 2022 naar 39,2 miljoen ton gestegen. Ter vergelijking: bedroeg het verbruik in 2021, 35,9 miljoen ton. 

Raming verbruik bouwgrondstoffen
in mln ton 2021 2022
Granulaten 18,8 21,0
Industriezand 17,1 18,2
Totaal 35,9 39,2

In dit onderzoek wordt onder het begrip "granulaat" verstaan: ronde grind, gebroken grind, gebroken natuursteen en overige materialen.

De samenvatting van het rapport is te downloaden via onderstaande link.

 

structuuronderzoek 31 - Samenvatting