Het grondstoffenverbruik voor de beton- en asfaltindustrie daalde in 2020 met 6 %

De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB" te Hoofddorp, voert jaarlijks, met een enquête onder haar leden, een onderzoek uit naar de omvang van het verbruik, de handel en distributie van bouwgrondstoffen in Nederland.

Overzicht grind- en zandmarkt 2011-2020

Uit dit onderzoek, dat eind september 2021 werd gepresenteerd, bleek dat het grondstoffenverbruik voor de industriële bouw, zoals voor beton- en asfaltproducten, in 2020 daalde met naar schatting circa 6 % van 37,1 miljoen ton naar 35,4 miljoen ton.

Raming verbruik bouwgrondstoffen
in mln ton 2019 2020
Ronde grind 9,5 8,5
Gebroken grind 1,7 1,6
Gebroken natuursteen 6,5 5,6
Industriezand 16,7 17,6
Andere materialen 2,7 2,1
Totaal 37,1 35,4

De materialen zijn voor 24,0 miljoen ton (68 %) afkomstig uit Nederland en voor 11,4 miljoen ton (32 %) geïmporteerd.

Het verbruik van aanvul- en ophoogzand in 2020 voor infrastructurele werken wordt geraamd op ongeveer 60,0 miljoen ton (35,3 miljoen m3 - o.b.v. omrekeningsfactor 1,7 t/m3).

De samenvatting van het rapport is op te vragen via onderstaande link.

 

structuuronderzoek-29-samenvatting