bulldozer2

Wie zijn wij?

De NVLB is een vereniging van groothandelaren in bulkgrondstoffen voor de Nederlandse Bouw.

Een groothandel is een (commerciële) onderneming die voor eigen rekening en risico producten verhandelt die buiten de eigen onderneming zijn vervaardigd en die aan bedrijfsmatige (industriële) afnemers worden geleverd. Voor de NVLB bevinden de belangrijkste afnemers zich in de bouwsectoren als Burgerlijke en Utiliteitsbouw (Woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen en dergelijke) en als Grond-, Weg- en Waterbouw (Dijken,...

Lid worden?

Een lidmaatschap of donateurschap bij de NVLB biedt een hoop voordelen.

Wij sturen u graag meer informatie hierover.

Lid worden
  Ronde grind Gebroken grind Gebroken natuursteen Industriezand Overige materialen
2019 9500 1700 6500 16700 2700
2020 8500 1600 5600 17600 2100

Feiten en Cijfers

Het grondstoffenverbruik voor de industriële bouw, zoals voor beton- en asfaltindustrie daalde in 2020 naar schatting met circa 6 % van 37,1 miljoen ton naar 35,4 miljoen ton.

De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB" te Hoofddorp, voert jaarlijks, met een enquête onder haar leden, een onderzoek uit naar de omvang van het verbruik, de handel en distributie van bouwgrondstoffen in Nederland.


home-adv-pagina

Klik hier of op bovenstaande foto als u meer wilt weten over de Kennisbank Bouwgrondstoffen.

Adverteren?
Als u op onze website wilt adverteren? Dat kan, op deze pagina leest u hoe u dat kan doen.