Lid worden?

De NVLB kent een bedrijfslidmaatschap en een donateurschap van bedrijven en personen.

Voordelen lidmaatschap

Via ons digitale informatiecentrum op www.nvlb.nl houden wij de leden op de hoogte van relevante informatie over nieuwsfeiten, vergaderingen, opleidingen en andere verenigingszaken.
Aan de hand van een persoonlijk profiel, welke is gerelateerd aan de lid-functie binnen onze vereniging (lid en/of werkgroeplid), kan overal ter wereld worden ingelogd om de beschikbare informatie in te zien en op te vragen.

Als lid van de NVLB kan ook gebruik worden gemaakt van de leveringsvoorwaarden van de NVLB. Deze voorwaarden zijn de meest gebruikte leveringsvoorwaarden in de handel in bouwgrondstoffen.

Ten behoeve van de informatievoorziening naar derden beheert de NVLB de website www.kennisbankbouwgrondstoffen.nl. Hier kan worden aangegeven welke bouwgrondstoffen in welk toepassingsgebieden worden geleverd. Op deze website kan ook geadverteerd worden.

Voor het lidmaatschap van de NVLB moet jaarlijks een contributie worden betaald. Nieuwe leden zijn naast deze jaarlijkse contributie eenmalig entreegeld verschuldigd.

De overige voordelen van lidmaatschap zijn:

  • Belangenbehartiging die invloed heeft op wet- en regelgeving
  • Studiedagen
  • Groot en effectief netwerk
  • Exclusief toegang tot marktinformatie

Donateurschap

Bedrijven en personen kunnen donateur worden van de NVLB. Door het donateurschap tonen bedrijven en personen hun betrokkenheid bij de branche. Donateurs worden betrokken bij de relevante verenigingsactiviteiten en uitgenodigd voor de NVLB informatiebijeenkomsten.

 

Hieronder kunt u uw gegevens invullen, zodat wij u informatie over het lidmaatschap en/of donateurschap van de NVLB kunnen toesturen.