Over ons

De leden
Bij de NVLB zijn medio 2021, 71 ondernemers aangesloten die jaarlijks ongeveer 75 tot 80 miljoen ton bulkgrondstoffen voor de Nederlandse bouw, produceren, importeren en verhandelen. Deze bouwgrondstoffen, zoals breuksteen, flugzand, grind, industriezand, kalksteen, lava, ophoogzand, slakken en steenslag worden gebruikt in betonmortel, betonproducten, kustbeschermingen, oeverbeschermingen, spoorwegen, ophogingen en aanvullingen, wegfunderingen en wegverhardingen. De NVLB zet zich in voor een behartiging van de belangen van deze ondernemingen die primair gericht zijn op de in- en verkoop en het transport van de bouwgrondstoffen.

Klik hier voor de Ledenlijst

Donateurs
De donateurs van de NVLB zijn personen en bedrijven die het werk van de vereniging met een financiële bijdrage ondersteunen, met de intentie dat de vereniging hierdoor beter haar doel kan nastreven. Een donateur wordt meestal ook betroken bij de sociale evenementen van de vereniging.

Het bestuur wordt gevormd door de heren:

F. Koote Van Nieuwpoort Grint en Zand B.V. Voorzitter
R. van Kessel H & B Grondstoffen C.V. Secretaris
J.G.H. Spaansen Spaansen Grondstoffen & Logistiek B.V. Penningmeester
W. Teunesen Teunesen Zand en Grint B.V. Lid
B. Groeneweg De Hoop Bouwgrondstoffen B.V. Lid


Het secretariaat
De NVLB heeft voor de uitvoering van haar ondersteunende en coördinerende taak een klein en professioneel team van vaste medewerkers. De deskundigheid wordt op peil gehouden en waar nodig aangevuld door middel van opleiding en vorming. Omdat de werkzaamheden in omvang en uitvoeringstijd variabel zijn, wordt het team zo nodig met tijdelijk personeel aangevuld.

Een belangrijk uitgangspunt bij het optimaal functioneren van het team is het streven naar een hoge mate van zelfwerkzaamheid van de brancheleden bij inhoudelijke activiteiten.

Vaste medewerkers:

A. Cherribi Directeur
J. Harder Administrateur-Communicatie


De organisatie
De basis van de organisatie ligt vast in de statuten van de NVLB van 16 juli 2014. De structuur van de NVLB bestaat uit een algemene basisvereniging en vier specifieke marktgerichte werkgroepen. Dit zijn de werkgroep ‘Betonbouw’, de werkgroep ‘Zandwinning’, de werkgroep ‘Spoor -en Wegenbouw' en de werkgroep ‘Waterbouw’.

De reden van deze opsplitsing ligt in de uiteenlopende activiteiten van de verschillende marktsegmenten. De NVLB verwacht hierdoor het doel van de vereniging beter te kunnen bereiken. Het voordeel van de aanwezigheid van de werkgroepen is dat de inspanningen van de leden van een werkgroep beperkt kunnen worden tot de groep ondernemers die in hetzelfde marktsegment acteren. De belangenbehartiging op algemeen niveau wordt aan het bestuur van de NVLB overgelaten.

Via deze link leest u meer over de strategie van de NVLB en de prioriteiten van de dienstverlening.